ROTO

Gre za zelo zanimiv, kompleksen in zahteven projekt preureditve dveh armiranobetonskih proizvodnih hal iz 90-ih let v sodobne poslovne prostore podjetja Roto v Murski Soboti. Obstoječi prostor med halama smo preuredili v vhodno avlo s centralnim linijskim stopniščem in steklenim dvigalom. Poseben iziv je bila ureditev odprtih in svetlih pisarn ter razporeditev vseh inštalacij za zagotavljanje delovnega udobja znotraj omejenega prereza starih betonskih hal. Industrijsko zunanjost hal smo povezali s fasadnim plaščem, ki dviga nivo objekta, a še vedno poudarja industrijski temelj podjetja. Projekt izpostavlja pomemben vidik trajnosti pri rekonstrukciji obstoječih objektov, namesto nekritične rušitve ter gradnje novih.

Murska Sobota, 2022
Ekipa: Bojan Lebar, Žiga Misjak
Naročnik: Roto d.o.o.
Fotografije: Miran Ogrin