Proizvodna hala Seaway Yachts

Proizvodni objekt je umeščen v degradiranem območju bivšega glinokopa. Lega v poglobljenem terenu pogojuje transparentnost zgornjega dela večjega volumna, ki je viden z daljave in ponoči žari kot svetlobno telo. Objekt združuje različne proizvodne in upravne funkcije v kompaktnem volumnu. Tlorisno je razdeljen na trakt z večjo enovišinsko halo in trakt z dvema manjšima halama ter upravnim delom v dveh etažah. Izbor konstrukcije je prilagojen zahtevam proizvodnje ter razponom. Tako je konstrukcija hibridna – v večji hali jeklena z lesenimi nosilci, v manjših halah betonska z jeklenimi nosilci. Pregledno zasnovan tloris omogoča prilagoditev objekta različnim vsebinam.

Puconci, 2014
Ekipa: Bojan Lebar, Mladen Perić
Naročnik: Seaway yachts d.o.o.
Fotografije: Bogdan Zupan