XAL – faza 3

Objekt za izdelavo svetil se nahaja v industrijski coni Murska Sobota. V tretji fazi se je kapaciteta objekta podvojila, oblikovno in konstrukcijsko pa se njegov koncept nadaljuje. Zasnovan je kot srebrn ortogonalen volumen z racionalnim rastrom fasadnih panelov in okenskih pasov. Glavna pridobitev nove faze je hala za prašno barvanje. Dodan je bil tudi steklen pisarniški kubus znotraj hale za končno montažo in avtomatizirano skladišče. Konstrukcija objekta je prefabricirana AB v kombinaciji z lesenimi lepljenimi nosilci in jeklenimi paličnimi nosilci v hali za prašno barvanje. Objekt se v osnovi ogreva in hladi s toplotno črpalko voda-voda, velik del energije pa se zagotovi iz odpadne toplote prašnega barvanja, kjer greje kotel na lesne sekance. Tehnološki proces prašnega barvanja je krožno zaprt, zato so vplivi objekta na okolje minimalni. Objekt nudi svetel, zračen in urejen prostor za delo.

Murska Sobota, 2016-2017
Ekipa: Bojan Lebar, Žiga Misjak
Naročnik: XAL svetila d.o.o.
Fotografije: Miran Ogrin, Žiga Misjak