XAL – faza 1

Industrijski objekt za proizvodnjo in skladiščenje se nahaja v pomurski regiji v industrijski coni v naselju Nemčavcev. Zasnovan je v obliki srebrnega kubusa, katerega enostavna oblika sledi urejenemu rastru. Dominanten element je sprva predstavljalo zunanje stopnišče, ki pa ga je kasneje vizualno dopolnil velik grafičen zapis logotipa podjetja na fasadi.

Murska Sobota, 2010
Ekipa: Bojan Lebar, Branko Burnać, Mladen Perić
Naročnik: XAL svetila d.o.o.
Fotografije: Bogdan Zupan