KEMA Puconci

Zlati svinčnik za realizacijo poslovne stavbe Kema Puconci (2006)

V stekleni fasadi se zrcali slika pokrajine, ki se z mehkim spustom preliva v zeleno. Poslovna stavba je začrtana v kulturno krajino in ima k svetlobi odprto zahodno fasado, nižji, zahodni del pa je zaprt. Premišljeni tlorisi in raster dajejo tako odprtim kot bolj zaprtim pisarnam, čeprav le navidezno zaradi steklenih predelnih sten, dovolj preglednosti, da stavba v notranjosti funkcionira kot povezana celota.

Puconci, 2006
Ekipa: Bojan Lebar, Mladen Perić
Naročnik: Kema Puconci d.o.o.
Fotografije: Bogdan Zupan